Lid worden?

Lid worden of meer informatie gewenst? Neem gerust contact op met 1 van de bestuursleden. Gegevens van hen zijn te vinden door te klikken op 'Contact', rechtsboven op deze pagina. Tevens zijn daar het inschrijfformulier, privacy verklaring, huishoudelijk reglement en gedragscode te vinden. 

Hieronder staan de contributie- en lesgelden die wij hanteren:

Contributie per jaar:

·  Vanaf 18 jaar: € 204,00 

·  T/m 17 jaar (opleidingsorkest en harmonieorkest):  € 136,00 

·  T/m de opmaat: € 92,00

De contributie wordt betaald in 4 gelijke kwartalen. Een instrument kan ieder lid van de vereniging in bruikleen ontvangen. Deze dient door het lid goed onderhouden te worden. 

Lesgeld per jaar: 

- Leerlingen met een regulier instrument: € 504,00 *

- Blokfluitleerlingen: € 196,00 **

           *  Op basis van plusminus 40 lessen van 30 minuten per jaar

           ** Op basis van plusminus 38 groepslessen van 30 minuten per jaar

De vereniging draagt bij aan de leskosten, waardoor de kosten relatief laag kunnen blijven ten opzichte van muziekles bij een muziekschool of bij andere verenigingen. Muziekexamens, zowel de docent als de afname van het examen, worden door de vereniging vergoed. Eventuele lesboeken dienen leerlingen zelf aan te schaffen.  

Gedragscode en Vertrouwenscontactpersonen

Sinds begin 2024 hanteren wij een gedragscode. Deze gedragscode is te vinden bij 'Documenten' op de contactpagina die te bereiken is door te klikken op 'Contact', rechtsboven op deze pagina. 

Indien nodig kunnen leden van de vereniging met de vertrouwenscontactpersoon (VCP) in vertrouwen spreken over grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie. De VCP gaat in gesprek met slachtoffer of beschuldigde en onderzoekt waar de persoon in kwestie terecht kan met zijn hulpvraag en welke mogelijke stappen genomen kunnen worden. Daarnaast helpt de VCP het bestuur grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie te voorkomen aan de hand van het beleid.

Het is van groot belang dat iedereen binnen de vereniging (leden, deelnemers, vrijwilligers en begeleiders) weten waar ze terecht kunnen wanneer ze grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren.

Binnen muziekvereniging Prins Bernhard Emst zijn 2 leden als vertrouwenscontactpersoon (VCP) benoemd. Dat zijn: 

• Rianne Beumer

• Arnoud Zweers

Beiden zijn persoonlijk, telefonisch, via WhatsApp en per mail te benaderen.

Daarnaast heeft de KNMO ook een vertrouwenspersoon. Deze is via mail te benaderen: vertrouwenspersoon@knmo.nl.

'Méér Muziek in de Klas' 

Muziekvereniging Prins Bernhard Emst is aangesloten bij 'Méér Muziek in de Klas'. Het doel van deze organisatie is structureel muziekonderwijs bieden aan alle 1,6 miljoen basisschoolkinderen in Nederland. In december 2020 werd het Muziek Akkoord Noord Veluwe ingeluid. Dit betekent dat alle basisscholen in de Noord Veluwe toewerken naar structureel muziekonderwijs. Wij werken hier als muziekvereniging dan ook graag aan mee en voeren regelmatig projecten uit op basisscholen in de gemeente Epe.

De leden van de opmaat en het opleidingsorkest, oktober 2023