Blokfluitlessen

De blokfluitles vormt de basis voor de muziekopleiding van beginnende muzikanten. Muziekvereniging ‘Prins Bernhard‘ Emst biedt deze lessen aan in de op vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 aan voor kinderen vanaf de leeftijd van 7 jaar. De lessen vinden plaats in de Hezebrink.

Blokfluitlessen

Tijdens de half uur durende les wordt in groepsverband les gegeven door onze enthousiaste docente Dianca Stegeman. Tijdens de lessen wordt kennis gemaakt met de grondbeginselen van de muziek. Spelenderwijs leren de kinderen basisvaardigheden met betrekking tot maat, ritme, gehoor en muzieknotatie. In het tweede lesjaar mogen de blokfluitleerlingen naast hun lessen ook naar de speelgroep. Na een periode van twee jaar blokfluitles maken de leerlingen kennis met de mogelijke vervolginstrumenten en kunnen deze worden uitgeprobeerd. Bij het afsluiten wordt in overleg met docenten en de muziekvereniging gekozen het vervolginstrument. De definitieve keuze is, buiten de voorkeur van het kind zelf, afhankelijk van een aantal andere factoren, waaronder mondstand van de kinderen en het type instrument.

De leerlingen zijn lid van de vereniging en dragen zelf bij aan de kosten van de lessen. De vereniging biedt de blokfluit aan, die leerlingen na twee jaar blokfluitles zelf mogen houden.

Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen zich betrokken voelen bij muziekvereniging ‘Prins Bernhard’. Daarom organiseert de jeugdcommissie aan het begin van het seizoen een jeugduitje en treden de blokfluitleerlingen twee keer per jaar op. Dit is tijdens het jeugdconcert in in het voorjaar en het zomerconcert aan het einde van het seizoen.