Adresgegevens

Secretariaat
Hanendorperweg 4
8166 JH Emst
Huishoudelijk reglement
secretaris@prinsbernhardemst.nl

Het bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding en bestaat uit zeven personen. Naast de alom bekende posities van voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben we ook algemene leden in het bestuur. Daarnaast zijn er veel vrijwilligers actief in verschillende commissies zoals de activiteitencommissie, jeugdcommissie, muziekcommissie en notengebalkcommissie.

Bestuursleden en contactgegevens:

• Harry Leerkes (voorzitter): voorzitter@prinsbernhardemst.nl  tel.nr. 0578 662348

• Marleen Regterschot (secretaris): secretaris@prinsbernhardemst.nl tel.nr. 06 12 31 32 30

• Matthijs Gensen (penningmeester): penningmeester@prinsbernhardemst.nl tel.nr. 06 37 48 06 60

• Judith Rozendal - de Wilde (algemeen bestuurslid en tweede secretaris) tel.nr. 06 23 01 52 42

• Marete Hiemstra (jeugd): jeugd@prinsbernhardemst.nl 

• Berry de Wilde (instrumentarium en uniformen): instrumentarium@prinsbernhardemst.nl

• Eibertine Holubek - Brummel (public relations): pr@prinsbernhardemst.nl

  


Jeugdcommissie

Deze commissie is er speciaal voor de jeugd van 'Prins Bernhard'. Onze muziekvereniging is binnen de gemeente Epe de vereniging met de meeste jeugdleden op muziekgebied. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. Deze jeugd brengt uiteraard ook extra werk met zich mee voor het bestuur. Vanwaar er een jeugdcommissie in het leven is geroepen. Op deze manier kan er meer begeleiding aan jeugd op alle gebieden gegeven worden: vaker een aanspreekpunt, het regelen van examens, het regelen van concerten, contact met de docenten, ouderavonden, concerten, jeugdmiddagen, en zo nog meer jeugdactiviteiten.

Dit is de commissie met en voor de jeugd.

Commissieleden
• Marete Hiemstra (bestuurslid)

• Noa van Ark

• Jeremy Nijhof

• Ilse Nooteboom

Contact
jeugd@prinsbernhardemst.nl

Muziekcommissie

De muziekcommissie zorgt er voor dat er bladmuziek op de lessenaar van de muzikanten staat. Zij verzorgt en beheert de muziek van de vereniging. Hierbij speelt de muziekcommissie in op de verschillende concerten die georganiseerd worden, bezetting van het orkest, wensen vanuit de muzikanten, reeds eerder gespeelde muziek, et cetera. Elk jaar ziet er weer anders uit door de wisseling van de te spelen muziek en verschillende concerten en optredens waar aan deelgenomen wordt.

De muziekcommissie bestaat  uit de dirigent en enkele leden uit orkest, waarbij gestreefd wordt om een afspiegeling te vormen van het harmonieorkest. De inbreng van de leden is hierbij eveneens van groot belang voor de commissie.

Commissieleden
• Corien van Amersfoort 

• Jeremy Nijhof 

• Arnoud Zweers

• Jasper Esselink (dirigent)

• Berry de Wilde (bestuurslid)Activiteitencommissie

Naast muziek maken worden er door de vereniging vele andere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden allemaal georganiseerd om een financiële bijdrage te leveren aan de vereniging. Deze commissie is actief in het organiseren van o.a. de bingo's en de bloemenactie in het voorjaar. 

Niet alleen de vaste leden van de activiteitencommissie zorgen er voor dat de activiteiten mogelijk gemaakt worden, er staat ook altijd een groot aantal overige leden klaar om te helpen.

Notengebalkcommissie

Het Notengebalk is het donateursblad van de vereniging dat jaarlijks verschijnt. Begin van het jaar ontvangen alle leden, donateurs, vrienden van en relaties het Notengebalk. In het Notengebalk zijn alle nieuwtjes en feiten van het afgelopen jaar terug te lezen. Elk jaar doet de commissie weer haar uiterste best om er een mooi blad van te maken.

Commissieleden
• Dorien Brummel - Henny (vormgeving) 
• Ruth Zweers - Küpers 
• Eibertine Holubek - Brummel (bestuurslid)

Contact 
pr@prinsbernhardemst.nl