Adres gegevens

Muziekvereniging 'Prins Bernhard Emst'

Secretariaat
Meelzolder 43
8071 TD Nunspeet
Huishoudelijk reglement
secretaris@prinsbernhardemst.nl

Het bestuur

Het bestuur heeft de dagelijkse leiding. Er zitten bij voorkeur zeven personen in het bestuur. Naast de alom bekende posities van voorzitter, secretaris en penningmeester, hebben we ook algemene leden in het bestuur. Ook zijn er veel vrijwilligers actief in verschillende commissies zoals de activiteitencommissie, jeugdcommissie, muziekcommissie en notengebalkcommissie.

Bestuursleden en contactgegevens:

• Arnoud Zweers (voorzitter): voorzitter@prinsbernhardemst.nl / tel.nr. 06 45 78 26 58

• Marije Noorderijk (secretaris): secretaris@prinsbernhardemst.nl

• Vacature (tweede secretaris) 

• Matthijs Gensen (penningmeester): penningmeester@prinsbernhardemst.nl

• Edwin Beumer (jeugd en slagwerk): jeugd@prinsbernhardemst.nl / tel.nr. 06 23 26 54 64

• Berry de Wilde (instrumenten en uniformen): instrumentarium@prinsbernhardemst.nl

• Eibertine Holubek - Brummel (public relations): pr@prinsbernhardemst.nl

  


Jeugdcommissie

Deze commissie is er speciaal voor de jeugd van 'Prins Bernhard'. Onze muziekvereniging is binnen de gemeente Epe de vereniging met de meeste jeugdleden op muziekgebied. Hier zijn wij natuurlijk erg trots op. Deze jeugd brengt uiteraard ook extra werk met zich mee voor het bestuur. Vanwaar er een jeugdcommissie in het leven is geroepen. Op deze manier kan er meer begeleiding aan jeugd op alle gebieden gegeven worden: vaker een aanspreekpunt, het regelen van examens, het regelen van concerten, contact met de docenten en muziekschool, ouderavonden, concerten, jeugdmiddagen, en zo nog meer jeugdactiviteiten.

Dit is de commissie met en voor de jeugd.

Commissieleden 
• Marete Hiemstra
• Marika Selis
• Edwin Beumer (bestuurslid)

Contact 
jeugd@prinsbernhardemst.nl

Muziekcommissie

De muziekcommissie zorgt er voor dat er bladmuziek op de lessenaar van de muzikanten staat. Zij verzorgt en beheert de muziek van de vereniging. Hierbij speelt de muziekcommissie in op de verschillende concerten die georganiseerd worden, bezetting van het orkest, wensen vanuit de muzikanten, reeds eerder gespeelde muziek, et cetera. Elk jaar ziet er weer anders uit door de wisseling van de te spelen muziek en verschillende concerten en optredens waar aan deelgenomen wordt.

De muziekcommisse bestaat onder andere uit de dirigent, een bibliothecaris en overige leden uit orkest, waarbij gestreefd wordt om een afspiegeling te vormen van het harmonie orkest. De inbreng van de leden is hierbij eveneens van groot belang voor de commissie.

Commissieleden 
• Ilse Nooteboom 
• Friso Hiemstra
• Berry de Wilde (bestuurslid)
• Hans Verheij (dirigent) 


Activiteitencommissie

Naast muziek maken worden er door de vereniging vele andere activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden allemaal georganiseerd om een financiele bijdrage te leveren aan de vereniging. Deze commissie is actief in het organiseren van onder andere de volgende activiteiten:

• Bingo's
• Bloemenmarkt in het voorjaar 
• Worstactie in oktober
• AvondRijwielVierdaagse in juni 

Niet alleen de vaste leden van de activiteitencommissie zorgen er voor dat de activiteiten mogelijk gemaakt worden, er staan ook altijd een groot aantal overige leden klaar om te helpen.

Notengebalkcommissie

Het Notengebalk is het donateursblad van de vereniging dat jaarlijks verschijnt. Begin van het jaar ontvangen alle (oud en ere)leden, donateurs, vrienden van en relaties het Notengebalk. In het Notengebalk zijn alle nieuwtjes en feiten van het afgelopen terug te lezen. Elk jaar doet de commissie weer zijn uiterste best om er een mooi blad van te maken met elk jaar zijn eigen touch.

Commissieleden 
• Nicole Karssen (vormgeving) 
• Ruth Zweers - Küpers 
• Eibertine Holubek - Brummel (bestuurslid)

Contact 
pr@prinsbernhardemst.nl