Notengebalk

Het Notengebalk is het donateursblad van de muziekvereniging dat jaarlijks verschijnt. Begin van het jaar ontvangen alle leden, donateurs, 'Vrienden van' en relaties het Notengebalk. In het Notengebalk zijn alle nieuwtjes en feiten van het afgelopen terug te lezen. De commissie doet elk jaar weer haar best om er een gevarieerd blad van te maken. Ideeën zijn uiteraard altijd van harte welkom.

Commissieleden

  • Dorien Brummel - Henny (vormgeving)
  • Ruth Zweers - Küpers
  • Eibertine Holubek - Brummel (bestuurslid)

Contact 

pr@prinsbernhardemst.nl