De Vrienden van

Op 18 december 2003 is de vereniging 'Vrienden van muziekvereniging Prins Bernhard' opgericht. De vereniging heeft als doel om de muziekvereniging te ondersteunen in de ruimste betekenis van het woord. Al snel na haar oprichting bleek de ‘Vrienden van de muziekvereniging’ een gouden greep te zijn. Muziekvereniging 'Prins Bernhard' te Emst is, mede dankzij de steun van de Vrienden, een bijzonder bloeiende vereniging.

De Vrienden van

Voor de leerlingen, de opmaat, het opleidingsorkest en het harmonieorkest is het van groot belang dat zij hun muzikale kunsten op goede, degelijke instrumenten ten gehore kunnen brengen. Aanschaf en vervanging van instrumenten is een zeer dure aangelegenheid. De Vrienden maken met hun steun de aanschaf van kwalitatief goede, nieuwe instrumenten mogelijk, die vaak feestelijk worden aangeboden bij repetities of concerten.

Hoe doen de Vrienden dat?

De vereniging heeft betalende 50-euroleden, die daarmee lid zijn van de vereniging Vrienden van muziekvereniging 'Prins Bernhard' te Emst. 

Lid worden van de Vrienden

Iedereen kan lid worden van de vereniging 'Vrienden van muziekvereniging Prins Bernhard'. U wordt ‘vriend’ voor € 50,00 per jaar. Als dank ontvangt u in elk geval vrijkaartjes voor de concerten van de muziekvereniging. Eens per jaar kunt u meepraten over het beleid van de vereniging “Vrienden van" tijdens de jaarvergadering voor leden.

Bestuur Vrienden van

Het bestuur van de vereniging 'Vrienden van muziekvereniging Prins Bernhard' bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Voorzitter
Henk van Ark: 0578-662043

Secretaris
Martien Bokma-Bakker

Penningmeester
Reini Slijkhuis