Drie fluitisten geslaagd bij muziekexamens

Op zaterdag 18 juni jl. hebben drie fluitisten van muziekvereniging Prins Bernhard muziekexamen gedaan. Lieke heeft haar A examen gehaald en Channa en Jarietha zijn allebei geslaagd voor diploma B. Dankzij hun dwarsfluitdocent Herman Waanders haalden zij prachtige cijfers. Namens de vereniging van harte gefeliciteerd!