Wim de Wilde gehuldigd en wordt erelid.

Op donderdag 27 december is Wim de Wilde gehuldigd voor zijn 50 jaar lidmaatschap van muziekvereniging ‘Prins Bernhard’. Onder toeziend oog van zijn vrouw Annie en zijn zoons is hij hiervoor in het zonnetje gezet door een afvaardiging van het bestuur. Daarnaast is Wim benoemd tot erelid van muziekvereniging ‘Prins Bernhard’. Vijftig jaar geleden is Wim begonnen op de tuba, waarna hij op een gegeven moment is doorgeschoven naar trombone. Ruim dertig jaar geleden is hij de besbas gaan spelen, waar hij tot op heden nog op speelt. 

Vanuit zijn aannemersbedrijf heeft hij jarenlang financiële en materiële ondersteuning verleent aan de vereniging. In de schuur aan de Deventerstraat wordt al jarenlang gerepeteerd door de Heuischudders en Dickens Orkest Emst. Bij beide onderdelen van de muziek heeft hij jarenlang de bas gespeeld. Naast zijn muzikale activiteiten heeft hij ook 20 jaar in het bestuur gezeten. Het erelidmaatschap moet worden toegekend met toestemming van de leden. In een speciale ledenvergadering is hierover gestemd en de leden gingen hier unaniem mee akkoord. Wim was zeer verrast en voelt zich zeer vereerd met deze eretitel!