Donateursblad Prins Bernhard Emst wordt verspreid

Al onze donateurs ontvangen binnenkort het donateursblad ‘Notengebalk’. Dit mooie blad wordt door onze muzikanten in de gemeente Epe verspreid. Donateurs die (nog) geen automatische incasso hebben, kunnen hun bijdrage contact betalen aan de muzikant die aan deur komt of ter plaatse een automatische incasso invullen of afgeven. Klik hier voor het incassoformulier. Nog geen donateur? Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen aan penningmeester@prinsbernhardemst.nl en voor minimaal 10 euro per jaar kunt u donateur zijn! Dank voor alle donateurs, ‘Vrienden’ en sponsoren voor de jaarlijkse financiële bijdrage. Dankzij jullie steun kunnen wij onze mooie vereniging in stand houden!