Arnoud Zweers draagt voorzittershamer over aan Harry Leerkes

Na 7 jaar voorzitter te zijn geweest van Prins Bernhard Emst heeft Arnoud Zweers donderdagavond 24 maart jl. tijdens de jaarlijkse ledenvergadering, de voorzittershamer doorgegeven aan Harry Leerkes. Arnoud is al van jongs af aan lid van onze vereniging en trad in 2009 toe tot het bestuur. Zijn taken lagen daar achtereenvolgens bij het slagwerk, het instrumentarium en bij jeugdzaken. In 2015 mocht hij de voorzittershamer overnemen van Jan Willem Lagerweij. Bestuurslid Berry de Wilde heeft Arnoud met een prachtig passende speech bedankt voor zijn enorme toewijding en inzet zowel voor als achter de schermen. Daarna werd de hamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Harry Leerkes. We wensen Harry veel succes en plezier met het uitvoeren van deze functie en hebben het volste vertrouwen dat hij dit met volle overgave voor de vereniging en haar leden zal doen. Ook bestuurslid Edwin Beumer nam afscheid. Het bestuurswerk, dat hij 4 jaar voor met name de jeugd heeft gedaan, kan hij met zijn studie in Enschede niet meer combineren. Hij werd door Arnoud Zweers bedankt voor zijn inzet de afgelopen jaren. Gerdien van Essen werd door de leden gekozen als nieuw bestuurslid, zij zal het bestuur vertegenwoordigen in de jeugdcommissie. Daarnaast is Noa van Ark gekozen als nieuw jeugdcommissielid, waardoor deze commissie uit 4 personen bestaat. We wensen Gerdien en Noa veel succes en plezier met het uitvoeren van hun taken. Het bestuur van Prins Bernhard Emst bestaat nu uit: Harry Leerkes (voorzitter), Marije Noorderijk (secretaris), Matthijs Gensen (penningmeester), Berry de Wilde (instrumentarium en uniformen), Gerdien van Essen (jeugd) en Eibertine Holubek (PR). Het secretariaat is te bereiken via secretaris@prinsbernhardemst.nl. Vrijdagavond 1 april a.s. organiseren wij een bingo in de Hezebrink en op zaterdagmiddag 2 april a.s. is er na 3 jaar weer een jeugdconcert. Deze middag laat de jeugd van onze vereniging graag van zich horen. Het concert op 2 april begint om 15.30 uur in de Hezebrink. De toegang is gratis.