Geslaagden bij 'Prins Bernhard'.

Vrijdag 28 juni zijn 2 jonge muzikanten van muziekvereniging ‘Prins Bernhard’ Emst geslaagd voor hun muziekexamens. Myrthe Hiemstra heeft haar A-diploma gehaald op de klarinet met 47 punten en haar broertje Thijmen is op trompet ook ruim geslaagd voor zijn A-diploma met 49 punten. Een resultaat om trots op te zijn! Beiden gefeliciteerd namens de vereniging.