Donateursblad Notengebalk wordt deze maand bezorgd

Alle donateurs van muziekvereniging Prins Bernhard ontvangen deze maand het donateursblad ‘Notengebalk’. Dit mooie blad wordt door onze muzikanten in de gemeente Epe verspreid. Donateurs die (nog) geen automatische incasso hebben, kunnen hun bijdrage contact betalen aan de muzikant die aan de deur komt of het geld per bank overmaken (bankrekeningnummer staat op de donateurskaart). Echter, het is ook handig om een automatische incasso af te geven: deze staat in het blad op pagina 22 of is te verkrijgen via deze link: Incassomachtiging Donateurs . Dan wordt ieder jaar automatisch het bedrag ingehouden en wordt vanzelf het blad en de donateurskaart bezorgd. Langs deze weg wil het bestuur alle donateurs, ‘Vrienden’ en sponsoren hartelijk danken voor hun jaarlijkse financiële bijdrage. Dankzij hun steun kunnen wij onze mooie vereniging in stand houden! Mocht u ons ook financieel willen steunen, dat kan. U kunt al donateur worden vanaf € 10,-- per jaar. Voor € 50,-- per jaar kunt u ‘Vriend’ worden. Heeft u een bedrijf en wilt u ons sponsoren, ook dat kan. Wenst u meer informatie dan kunt u een mail sturen aan secretaris@prinsbernhardemst.nl of neem een kijkje op deze website.