Donateursblad Notengebalk wordt deze maand bezorgd

Al onze donateurs ontvangen deze maand het donateursblad ‘Notengebalk’. Dit mooie blad wordt door onze muzikanten in de gemeente Epe verspreid. Donateurs die (nog) geen automatische incasso hebben, kunnen hun bijdrage bij voorkeur contact betalen aan de muzikant die aan de deur komt of het geld per bank overmaken (bankrekeningnummer staat op de donateurskaart). Nog geen donateur? Aanmelden kan eenvoudig door een mail te sturen aan penningmeester@prinsbernhardemst.nl en voor minimaal 10 euro per jaar kunt u al donateur zijn! 

Langs deze weg wil het bestuur alle donateurs, ‘Vrienden’ en sponsoren hartelijk danken voor hun jaarlijkse financiële bijdrage. Dankzij hun steun kunnen wij onze mooie vereniging in stand houden!