Afscheid Bestuurslid Marije Noorderijk

Tijdens de algemene ledenvergadering op 23 maart jl. heeft secretaris Marije Noorderijk afscheid genomen van ons bestuur waar ze 6 jaar deel van uit maakte. De eerste 3 jaar hield Marije zich bezig met de Public Relations en de afgelopen 3 jaar was zij secretaris en maakte deel uit van het dagelijks bestuur. De voorzitter bedankte Marije voor alle inzet in de afgelopen jaren en allen kijken terug op een prettige samenwerking. Daarnaast werd deze avond Judith Rozendal benoemd als nieuw bestuurslid.